چمدان: یک زوج جهانگرد نروژی که بیش از یک ماه در ایران حضور داشتند، در تهران با حادثه روبرو شدند. اولینا و فدریک با یک خودروی دیزلی سفر خود را از نروژ آغاز کرده و از طریق ترکیه وارد ایران شده بودند. آنها که مسیر ماکو تا شیراز را سفر کرده‌اند، در راه برگشت به سمت مرز کشور آذربایجان، در تهران دچار حادثه شدند. در حالی که ماشین آنها در یکی از خیابان‌های شهر پارک و آنها در حال استراحت بودند، سارق شیشه خودروی آنها را به قصد سرقت شکسته است.

براساس ویدئویی که آنها منتشر کردند، این حادثه منجر به سرقت نشده و سارق پس از مشاهده آنها فرار کرده است. ویدئوی این حادثه را ببینید:

این گردشگران نروژی در این ویدیو توضیح می‌دهد که زمان استراحت در ماشین خود متوجه شکسته شدن شیشه جلو شدن و پس از بیدار شدن با سارق روبرو شدند. سارق پس از دیدن صاحبان کمپر فرار کرده است.