چمدان : این مزرعه بین سال‌های ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۷ ساخته شد. ملکه که از ۱۹ سالگی به‌مدت ۳۰ سال در دربار فرانسه بود زندگی در قصر را کسل‌کننده می‌یافت و به‌همین‌دلیل تصمیم گرفت خانه‌ای در حومه داشته باشد.

ماری آنتوانت با این فکر که به‌عنوان ملکه‌ای مردمی آماده است تا همانند یک کشاورز دستانش را کثیف کند، بیش‌از ۲ قرن قبل دستور ساختن این خانه‌مزرعه سلطنتی را در فاصله ۲ کیلومتری قلعه ورسای صادر کرد. در حقیقت، آنتوانت قصد داشت فرزندانش را در این مزرعه و در تماس با حیوانات مرزعه تربیت کند.

اما همین تصمیم به انقلاب فرانسه سرعت بخشید و در نهایت شهبانوی لویی شانزدهم به دست مردم انقلابی گردن زده شد. اکنون درهای این مزرعه برای اولین‌بار پس‌از ۲۵۰ سال روی افرادی غیر درباری باز می‌شود.