چمدان :  تهران، خیابان طالقانی،  پلاک شماره ۵۱۴ ؛ نزدیک به ۸۰ سال است که در اینجا خانه‌ای بنا شده که امروز به خانه وارطان معروف است.  وارطان هوانسیان، صاحب این خانه نبوده بلکه معمار آن است.

هوانسیان، معمار ایرانی ارمنی‌تبار  یکی از پایه گذاران معماری مدرن در ایران است که دو ویژگی شاخص معماری او یعنی عدم رعایت تقارن و نمای سیمانی به خوبی در بنای موسوم به خانه وارطان دیده‌ می‌شود.

خانه وارطان امروز به عنوان خانه گفتمان شهری پاتوق شهروندان و همچنین برگزاری رویدادهای مختلف مطرح است.

خانه وارطان
نمای بیرونی خانه وارطان

خانه وارطان

خانه وارطان
خانه وارطان پیش از مرمت