چمدان: حکم نهایی دادگاه تجدید نظر درخصوص پرونده ضاربان و مهاجمان حمله مسلحانه به کارمندان و ضابطین قضایی اداره میراث فرهنگی شهرستان بانه صادر شد.

سید محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با محکوم کردن جریان حادثه تیر اندازی به کارکنان اداره میراث فرهنگی شهرستان بانه توسط ضاربان و غارت کنندگان اموال تاریخی- فرهنگی و ناجوانمردانه خواندن این اعمال، گفت:حکم نهایی دادگاه تجدید نظر استان کردستان در مورد اتهامات هر سه نفر از مهاجمان و متهمان این پرونده صادر و توسط مراجع قضایی اجرا خواهد شد.

او افزود: دادگستری کل استان کردستان پس از بررسی های لازم اقدام به صدور رای قطعی نموده و هر سه نفر متهم پرونده را به ۵ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم کرد که پس از طی مراحل قانونی اجرا خواهدشد.