چمدان: مدیرعامل اسنپ با وجود اینکه تمام سرویس‌هایی که از نقشه گوگل استفاده می‌کنند همین مشکل را دارند در این زمینه نوشت: نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.

وی ضمن محکوم کردن استفاده از هر نامی غیر از «خلیج فارس» تاکید کرده است که نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست.

به گزارش چمدان، تمام سرویس‌هایی که از نقشه گوگل استفاده می‌کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.

اسنپ

  جهان درباره خلیج فارس چه می‌گوید؟ | این تصاویر هیچ حرفی برای ترامپ باقی نمی‌گذارد

به گزارش چمدان، تا کنون چندین اطلس در بردارنده نام و نقشه‌های کهن از خلیج‌ فارس منتشر شده که نشان می‌دهد نام خلیج‌فارس در همه نقشه‌های کهن بکار رفته‌ است.  سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایران‌شناسی را می‌توانید در زیر ببینید.

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Tanner, Henry Schenck, 1786-1858 | سال: ۱۸۶۴

 

سری نقشه‌های خلیج فارس (فتوحات اسکندر) | رسم کننده: Weller, Edward | سال: قبل از ۱۸۸۴ | توضیح: به آذربایجان واقعی و جمهوری آذربایجان توجه شود | این نقشه، جهان پس از نبرد اِفِسوس در سال ۳۰۱ ق.م را نشان می‌دهد. خلیج فارس بر اساس آثار کلاسیک یونانی و لاتینی نام اصیل خود را داراست

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Geographisches Institut (Weimar, Thuringia, Germany) | سال: حدود ۱۸۶۶

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Thomas, Cowperthwait & Company, Philadelphia | سال: ۱۸۵۲

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Colton, G. Woolworth (George Woolworth), 1827-1901 | سال: ۱۸۶۳

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: G.W. & C.B. Colton Company | سال: ۱۸۸۵ | توضیح: همسایگان ایران هنوز به شکل کنونی در نیامده بودند

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Rapkin, John, 1815-1876 | سال: ۱۸۵۰

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | سال: ۱۷۹۴ | رسم کننده:  Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d’, 1697-1782

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: Dunn, Samuel | سال: ۱۷۹۴ | توضیح: به علت قدمت نقشه، مشخصات و مختصات جغرافیایی دقیقاً رعایت نشده است

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Meyer, Joseph, 1796-1856 | سال: ۱۸۴۵ | توضیح: خط قرمز شمالی قلمرو عثمانی را نشان می‌دهد

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: James Wyld (1790−۱۸۳۶) | سال: ۱۸۵۶

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: Bellin, Jacques-Nicolas, 1703-1772 | سال: ۱۷۴۵ یا ۱۷۴۶ | توضیح: نام خلیج فارس در گوشه سمت چپ درج شده است

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) | سال: ۱۶۶۲ (کپی از نقشه اصلی در این سال)

 

سری نقشه های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Jodocus Hondius (1563-1612) | سال: ۱۶۱۶(کپی)

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Weigel, Christoph, 1654-1725 | سال: ۱۷۲۰

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: Jean-Frédéric Phélypeaux, Count de Maurepas (1701-81) | سال: ۱۷۴۰

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | نقشه در سال ۱۵۷۸ کشیده شده و بین سال‌های ۱۵۸۴ تا ۱۷۰۴ بارها کپی شده است | توضیح: بر اساس توصیف بطلمیوس در قرن ۲ میلادی این نقشه بر اساس قدیمی‌ترین توصیفات از منطقه ترسیم شده و چنانچه مشخص است اندازه واقعی عوارض حغرافیایی به خصوص خلیج فارس به هیچ وجه رعایت نشده است

 

سری نقشه های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Pieter van der Aa (1659-1733) | سال: ۱۷۰۷

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: ترسیم بر اساس توصیف بطلمیوس | سال: بر اساس ویرایش ۱۴۰۷ | توضیح: نسخه دیگری از نقشه در بالا موجود است
  عکس‌های سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایران‌شناسی