چمدان: همه‌ساله از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت در بیشتر نقاط دنیا جشنواره‌های گل برگزار می‌شود. یکی از این جشنواره‌ها که چشم‌اندازی تماشایی از ترکیب طبیعت و کشاورزی را به نمایش می‌گذارد در شهر دافنگ در شمال استان ژیانگسو است.

این جشنواره هلندی که از اول تا ۳۰ آوریل در پارک گل‌های هلندی دافنگ برگزار می‌شود بیش‌از ۳۰۰ گونه مختلف از لاله‌های هلندی را در دریایی از ۳۰۰ میلیون گل نشان می‌دهد.

پارک گل‌های هلندی دافنگ بزرگ‌ترین پارک گل‌های لاله در چین است که در آن جشنواره موسیقی لاله برگزار می‌شود.

علاوه‌بر لاله‌های هلندی، غذاهای هلندی، آسبادهای هلندی و هرآنچه تداعی‌گر این کشور اروپایی است در این جشنواره دیده می‌شود.