چمدان: سر دفتر دفترخانه شماره ۳۹ تهران اعلام کرده که در حادثه آتش سوزی میدان حسن آباد، ۷۰۰ دفتر این دفترخانه از جمله اسناد ارزشمند مربوط به دکتر مصدق و آیت الله کاشانی در آتش سوختند. یک روز پس از این اظهارات مشخص شد که رونوشت وصیت نامه دکتر مصدق یکی از اسناد از بین رفته در آتش سوزی میدان حسن آباد است. دکتر مصدق در انتهای وصیت نامه کوتاه خود به دفترخانه شماره ۳۹ تهران نیز اشاره کرده است.

متن وصیت دکتر محمد مصدق - وصیت مصدق که در آتش سوزی حسن آباد سوخت - وصیت نامه سوخته مصدق - وصیت نامه مصدق که سوخت - وصعیت مصدق چه بود

متن وصیت دکتر محمد مصدق به شرح زیر است:

«۱- وصیت می‌کنم که فقط فرزندان و خویشان نزدیکم از جنازه من تشییع کنند و مرا در محلی که شهدای ۳۰ تیر مدفونند، ‏دفن نمایند.

۲- بدون سند رسمی یا نوشته به خط و امضای خود به کسی مدیون نیستم.

۳- ‏نظر به اینکه طبق اسناد رسمی ثبت‌شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ تهران، منافع دو سال از خانه‌ها و مستغلاتی که ‏به فرزندان خود بخشیده‌ام پس از مرگ تعلق به اینجانب دارد به شرح ذیل:‏

الف – منافع خانه واقع در کوچه ازهری ملک خانم ضیاء اشرف بیات مصدق سند شماره ۴۲۱۵۶ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)‏

ب – منافع چهاردانگ از خانه‌هایی که در آن سکونت داشتم، ملک آقای مهندس احمد مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۷ (۲۹ اسفند ‏‏۱۳۲۹)‏

ج – منافع خانه مسکونی همسر عزیزم، ملک آقای دکتر غلامحسین مصدق سند شماره ۴۲۱۵۸ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)‏ حق‌الارض عمارت دو اشکوبه و دو گاراژ، ملک دکتر غلامحسین مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۹ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) که در سال ‏به یکصد و بیست هزار ریال (دوازده هزار و تومان قطع شده)‏

د – مستغلات واقع در خیابان ناصرخسرو، ملک‌بانو منصوره متین‌دفتری، سند شماره ۴۲۱۶۰ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)‏ از بابت منافع سال اول مبلغی که در صورت جداگانه به خط اینجانب تنظیم شده به اشخاص مفصله در آن صورت بپردازند و ‏هر چه باقی‌ماند، برای نماز و روزه و حج اینجانب به کار برند و از عواید سال دوم قطعه زمینی که برای باشگاه دانشجویان ‏دانشگاه تهران مناسب باشد، با نظر نماینده آقایان مزبور خریداری شود و چنانچه آقایان دانشجویان قطعه زمینی در اختیار ‏داشته باشند، مبلغ مزبور را به نماینده یا نمایندگان قانونی آقایان دانشجویان تحویل دهند که آنها خود مبلغ مزبور را صرف ‏تعمیر ساختمان جدید آن بنمایند.

چنانچه وصیت‌نامه دیگری از نوشتجات غارت‌ شده یا در خانه نزد دیگران است از درجه ‏اعتبار ساقط است.

احمدآباد، ۲۰ آذرماه هزار و سیصد و چهل و چهار هجری شمسی

دکتر محمد مصدق

اشاره مصدق به دفترخانه ۳۹ تهران

در پانویس این وصیت‌نامه محمد مصدق به دفترخانه شماره ۳۹ تهران که به تازگی در آتش حسن آباد سوخت و مدارک مهمی از جمله رونوشت همین وصیت نامه در آن از بین رفت نیز اشاره کرده و نوشته است:

«در ۱۴ اسفند ۱۳۴۴ که دفترچه یومیه نوشتجات خود را دیدم ملاحظه شد که طبق سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ منافع خانه واقع در کوچه ازهری را به خانم ضیاء اشرف بیات مصدق بخشیده‌ام و طبق نوشته مورخ ۳ تیرماه ۱۳۳۸ به آقای مجید بیات وکالت داده‌ام دفتر اسناد رسمی را امضا نماید بنابراین پرداخت وجه دو سال بعد از حیاتم مربوط به میل و استطاعتی است که خانم ضیاء اشرف داشته باشد. به طور خلاصه می‌تواند تمام یا قسمتی و یا هیچ پرداخت نکند.»

  آتش حسن‌آباد از کجا شعله کشید؟ ؛ اظهاراتی که معادلات اولیه را تغییر داد | اسناد مسجد شاه هم سوخت
  وصیت‌ مصدق سوخت | ‬آتش‌سوزی‭ ‬میدان تاریخی حسن آباد عمدی‭ ‬بود؟
  آتش سوزی حسن آباد به شورای شهر کشیده شد | احیای میدان حسن‌آباد وسیع‌تر از جداره‌سازی است | آتش‌نشانی جنب میدان است ؛ چرا دیر مطلع شد؟