چمدان:  سید حسین طباطبایی با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۴ جمعه اتفاق افتاد گفت: ۲  دستگاه آمبولانس به محل اعزام که یک نفر از مصدومان سرپایی درمان و هشت  نفر دیگر به دلیل ترس و دود گرفتگی ناشی از آتش به درمانگاه علی آباد منتقل شدند.