چمدان: سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است پس از ممیزی‌های گسترده و بازرسی‌های مختلف در حوزه‌های عملیات پرواز، صلاحیت پرواز، ایمنی، امنیت هوایی و بازرگانی و تطبیق‌های صورت گرفته با الزامات و مقررات مربوطه از ابتدای سال توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی وارش گواهینامه بهره برداری هوایی (AOC) خود را از قائم سازمان دریافت کرد.

فعالیت و پروازهای این شرکت، شهر ساری تعیین شده و در حال حاضر دارای دو فروند هواپیماست و تا پایان سال ۹۷، ناوگان شرکت هواپیمایی وارش به ۵ فروند افزایش خواهد یافت.