چمدان: محمد مهدی مفتح در نشست خبری عصر امروز چهارشنبه دهم بهمن ماه در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق مجلس افزود: براساس این مصوبه مقرر شد عوارض خروج مرزنشینان مانند سال ۹۷ محاسبه شود، یعنی در سال ۹۸ عوارض خروج مرزنشینان مطابق عوارض خروج کسانی برای زیارت عتبات در سال ۹۷ مشرف می‌شوند، باشد.

  جدول کامل نرخ عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ ؛ یک تغییر مهم | افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی در سفرهای هوایی دوم و سوم
  جزئیات نرخ عوارض خروج از کشور ؛ بار اول ۲۲۰ و بار سوم ۴۴۰ هزار تومان | نحوه پرداخت عوارض مسافران حج تمتع و عتبات