چمدان :  “فاطمه دانش یزدی” پیرامون موضوع آواربرداری غیر اصولی ساختمانی در بافت تاریخی شهر جهانی یزد گفت: با حضور یگان حفاظت و معاونت میراث فرهنگی کار آوار برداری تعطیل شد و در این خصوص واحد حقوقی اداره کل استان موضوع را پیگیری خواهد کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد افزود: پلاک ثبتی شماره ۳۱۲۶ بخش ۳ یزد از طریق شهرداری در سال ۱۳۹۲ از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد جهت ساخت و ساز و اخذ پروانه برای ۳ طبقه استعلام به عمل می آورد که توسط اداره کل با توجه به مخروبه بودن بنا و عدم وجود ارزش تاریخی با تخریب و نوسازی موافقت می گردد؛ البته این موافقت منوط به تایید نقشه های معماری طبق ضوابط بافت قدیم یزد در طبقات زیرزمین و همکف بوده است. در سال ۱۳۹۳ مالک نسبت به ارسال نقشه های معماری جهت بررسی اقدام و در سال ۱۳۹۴ نقشه ها با توجه به ضوابط بافت تاریخی یزد تایید و به شهرداری ناحیه تاریخی ارسال می گردد و براساس آن پروانه ساخت توسط شهرداری صادر می گردد.

با توجه به اینکه بخشی از ساختمان از سال ۱۳۹۲ مخروبه بوده، مالک براساس مجوز قبلی نسبت به تخریب بخش های باقی مانده به صورت دستی اقدام نموده است. تصاویر و اقدامات روز جمعه ۸ دی ماه نیز مربوط به آوار برداری و نخاله برداری تخریب های موجود هست که با بیل مکانیکی در حال انجام بوده است که با حضور نیروهای یگان حفاظت و فنی میراث استان تعطیل شد.

  لودرها به جان بافت تاریخی یزد افتادند | تصاویر تخریب خانه‌اى تاریخى در پشت مسجد جامع یزد

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، و تغییر برخی شرایط ورود ماشین آلات سنگین به محدوده عرصه بافت جهانی مشکل آفرین است و می بایست با روش های دیگری آواربرداری ها و اقدامات در راستای توسعه و حفاظت صورت بگیرد که در این مورد با مالک این بنا مذاکره شده است تا تجدید بنای فوق با حمایت های لازم از سوی میراث فرهنگی و در نظر گرفتن کلیه ضوابط عرصه و صرفاً با بهره مندی از شیوه ساخت و تکنیک های سنتی انجام شود و براین اساس می بایست براساس شرایط جدید پروانه صادره و نقشه های معماری مورد تجدید نظر قرار گیرد.

دانش یزدی ضمن تشکر از حساسیت های خوبی که در سطح جامعه محلی و ملی در خصوص بناها و بافت تاریخی یزد وجود دارد خواستار آن شد تا همه اعم از سازمان های متولی، رسانه ها و مردم به گونه ای عمل نماییم تا خدای نکرده نشان شهر تاریخی جهانی یزد خدشه دار نگشته و نام یزد و فرهنگ و تاریخ بلند آوازه اش پیوسته در مجامع بین المللی خوش بدرخشد.