چمدان :  علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرعنگی، صنایع دستی و گردشگری  مراتب۴  اثر منقول فرهنگی‌ تاریخی زیر را به استاندار یزد ابلاغ کرد:

  •  کتیبه وقف آب انبار ملاحسن فیروزآباد میبد»(شماره اموالی:۷۵۲۰) به شماره ثبت:۶۸۲، مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ محل نگهداری استان یزد، شهر یزد، محله فهادان، پشت محوطه زندان اسکندر، خانه نواب وکیل
  • زیلوی مسجد جامع میبد (شماره اموالی:۳۱/۲) شماره ثبت ۶۸۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱
  • سنگ محراب مسجد جامع میبد (شماره اموالی:۱۳۷۱) شماره ثبت ۶۸۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱
  • تورات کنیسه ملاسدر به شماره ثبت ۶۸۳ در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱