چمدان: حمیده چوبک، سرپرست چهاردهمین فصل کاوش های باستانشناسی دژ الموت قزوین امروز یکشنبه ۲۲ مهر ماه با اعلام این خبر گفت: با توجه به یافته‌های معماری ارزشمند و مشخص شدن فضاهای معماری در دو دوره صفوی و دوره اصلی اسماعیلیه در بخش قلعه پایین دروازه و بارو و فضاهای پیرامون مولاسرا در قلعه برای شناخت کامل این فضاها کاوش، مرمت و بازسازی در قلعه ادامه دارد.

وی افزود: بخش دروازه پایین پس از کاوش و بازسازی انجام شده برای معرفی قلعه با تابلوهای راهنما و سامانه صوتی و تصویری بهره‌برداری خواهد شد.

چوبک اظهار داشت: در بخش قلعه بالا تالارها با ورودی و طاق سنگی در مجاورت مولاسرا در زیر اتاق‌های دوره صفوی شناسایی شده که یافته‌ها و داده‌های ارزشمندی از معماری قلعه در دوره اسماعیلیه است.

بر اساس گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، وی افزود: در این بخش کاشی‌ها و آجرهای تزئینی به دست آمده که نشانگر شکوه قلعه در این دوران است.