چمدان: صدها شهاب سنگ که زمانی آسمان ایران را نشانه گرفته و بر مناطق مختلف ایران باریده بودند، در نمایشگاهی اختصاصی در موزه مردم شناسی کاخ گلستان به نمایش در آمدند.

گزارش ویدیویی از این نمایشگاه را ببینید: