چمدان: محمد ابراهیم لاریجانی از پایان تحقیقات جدید برای بازارهای هدف گردشگری ایران خبر داد و گفت: در این تحقیق از اساتید حوزه‌های مختلف انجام شد به جز گردشگری، موضوعات گردشگری سلامت، زیارتی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این تحقیقات بررسی شد، تبلیغات در کدام کشورها برای جذب گردشگر بهتر است و کدام کشور ها مزیت بیشتری دارند و گردشگرانشان راحت‌تر به ایران می‌آیند.

لاریجانی با بیان این که برای ارزیابی این کشورها شاخص‌های متعددی همچون جمعیت، روابط سیاسی، قرابت فرهنگی و دسترسی استفاده شد، افزود: این شاخص‌ها نیز اولویت‌بندی و وزن‌بندی شدند و برخی از شاخص‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. داشتن روابط خوب سیاسی میان دو کشور، داشتن سفارتخانه و وجود پروازهای مستقیم از شاخص‌های مهم مورد بررسی بود.

وی با بیان انیکه از ۸۴ کشور مورد بررسی در نهایت ۳۰ کشور انتخاب شدند که این ۳۰ کشور نیز در ۴ سطح تقسیم بندی شدند به ایرنا گفت: در سطح نخست ۵ کشور، در سطح دوم نیز پنج کشور و در سطح سوم و چهارم هر کدام ۱۰ کشور تقسیم بندی شدند.

مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری اسامی ۵ کشور نخست را ذکر نکرد و تاکید کرد: اسامی این کشورها به زودی منتشر می‌شود.

لاریجانی گفت: اقدامات اجرایی برای این طرح به زودی آغاز می‌شود و از آن جمله می‌توان به لغو روادید بین دو کشور، تورهای آشناسازی برای راهنماهای کشور مقصد، برگزاری هفته‌های ایران در آن کشورها و … اشاره کرد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری یکی از اهداف اصلی این طرح را برنامه‌ریزی برای گردشگری زیارتی و سلامت دانست و گفت: بیش از ۲ و نیم میلیون عراقی در سال گذشته به ایران آمدند که باید می‌تواند در کنار گردشگری زیارتی به سفرهای تفریحی نیز بروند. در این طرح برنامه‌ریزی شده شرایط و ظرفیت‌ها برای سفرهای تفریحی این مسافران ایجاد شود تا گردشگران عراقی در کنار سفر به مشهد و قم به کیش هم بروند.