چمدان: بر اساس اعلام پلیس راه نیروی انتظامی محورهای هراز و کندوان در مازندران با توجه به تعطیلات پیش رو ۲۲ بهمن در چند نوبت یکطرفه می‌شود.

ردیف

زمان

محور

جاده

ممنوعیت و محدودیت

۱

از ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه ۱۶ بهمن تا سه شنبه ۲۳ بهمن

کندوان هراز فیروزکوه

کندوان ، هراز و فیروزکوه

تردد هر نوع موتورسیکلت ممنوع است

۲

از ساعت ۱۲ چهارشنبه  ۱۷بهمن تا یک بامداد پنجشنبه ۱۸بهمن

کندوان

از مرزن آباد به سمت کرج

تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است

۳

از ساعت ۱۵ چهارشنبه ۱۷ بهمن تا یک بامداد روز پنجشنبه ۱۸ بهمن

کندوان

از کرج به سمت مرزن آباد

تردد انواع وسایل نقلیه به صورت یکطرفه است

۴

از ساعت ۱۴ شنبه ۲۰ بهمن تا ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۲۱ بهمن

کندوان

از کرج به سمت مرزن آباد

تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است

۵

از ساعت ۱۷ شنبه ۲۰ بهمن تا ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۲۱ بهمن

کندوان

از مرزن آباد به سمت کرج

تردد انواع وسایل نقلیه به صورت یکطرفه است

۶

از ساعت ۱۴ دوشنبه ۲۲ بهمن تا ساعت ۲ بامداد سه شنبه ۲۳ بهمن

کندوان

از کرج به سمت مرزن آباد

تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است

۷

از ساعت ۱۷ دوشنبه ۲۲ بهمن تا ۲ بامداد سه شنبه ۲۳ بهمن

کندوان

از مرزن آباد به سمت کرج

تردد انواع وسایل نقلیه به صورت یکطرفه است

۸

از ساعت ۱۴ شنبه ۲۰ بهمن تا ۲ بامداد یکشنبه ۲۱ بهمن

هراز

از رودهن به سمت آمل

تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است

۹

از ساعت ۱۶ شنبه ۲۰ بهمن تا ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۲۱ بهمن

هراز

از آب اسک به رودهن (محدوده مشا)

تردد انواع وسایل نقلیه به صورت یکطرفه است

۱۰

از ساعت ۱۴ دوشنبه ۲۲ بهمن تا ساعت ۲ بامداد سه شنبه ۲۳ بهمن

هراز

از رودهن به سمت آمل

تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است

۱۱

از ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۲ بهمن تا ۲ بامداد سه شنبه ۲۳ بهمن

هراز

از آب اسک به رودهن (محدوده مشا)

تردد انواع وسایل نقلیه به صورت یکطرفه است

۱۲

از ساعت ۱۲ تا ۲۴ چهارشنبه ۱۷ بهمن و از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای ۱۸ تا ۲۲ بهمن و از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر ۲۳ بهمن

هراز

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ممنوع است

۱۳

از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن

فیروزکوه

 

از باند جنوب به شمال محور فیروزکوه به قائمشهر

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ممنوع است

۱۴

از ساعت ۸ تا ۲۴ دوشنبه ۲۲ بهمن

فیروزکوه

از باند شمال به جنوب محور قائمشهر به فیروزکوه

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ممنوع است