تصاویر کمک زوج گردشگر سوئیسی به زلزله زدگان کرمانشاه