چمدان : این قباله ازدواج مربوط به ازدواج سید محمد خوشنویس فرزند ابوالقاسم و افسانه فرزند حاجی محمد تقی است. صداق عروس در متن این قباله اینگونه آمده است:

۱- یک جلد کلام الله مجید هدیه آن مبلغ ۵ تومان

۲- پنجاه مثقال طلای خالص غیرمسکوک

۳- یک طاقه شال ترمه به مبلغ چهل تومان

۴- مهر سنت نبوی چهار درهم اشرفی

۵- پنج دست رخوت (البسه) زنانه به مبلغ یکصد و پنجاه تومان

۶- انگشتری نگین الماس به مبلغ بیست تومان

۷- جاریه (خدمتکار زنانه) یک نفر در حد بیست و پنج تومان

 

عمارت چهل ستون قزوین معروف به عمارت کلاه فرنگی تنها کوشک باقی‌مانده از مجموعه کاخ‌های سلطنتی روزگار شاه تهماسب است

 

عمارت چهل ستون در سال ۱۳۳۷ به عنوان گنجینه اشیای تاریخی و باستانی مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون به موزه خوشنویسی قزوین تبدیل شده‌ است

 

یکی از مواردی که در این موزه به نمایش گذاشته شده است قباله ازدواجی مربوط به سال ۱۲۸۱ یعنی ۱۱۶ سال پیش است

 

این قباله ازدواج مربوط به ازدواج سید محمد خوشنویس فرزند ابوالقاسم و افسانه فرزند حاجی محمد تقی است

 

این قباله ازدواج شامل هفت قلم صداق است؛ از ۵۰ مثقال طلای خالص تا انگشتری نگین الماس

 

هفت صداق ذکر شده در این قباله به این شرح است: ۱- یک جلد کلام الله مجید هدیه آن مبلغ ۵ تومان ۲- پنجاه مثقال طلای خالص غیرمسکوک ۳- یک طاقه شال ترمه به مبلغ چهل تومان ۴- مهر سنت نبوی چهار درهم اشرفی ۵- پنج دست رخوت (البسه) زنانه به مبلغ یکصد و پنجاه تومان ۶- انگشتری نگین الماس به مبلغ بیست تومان ۷- جاریه (خدمتکار زنانه) یک نفر در حد بیست و پنج تومان

 

عکس‌ها: رضا یغمایی