انجیل اهدایی ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا به هاشمی رفسنجانی در جریان مذاکرات مک‌فارلین | خانه موزه هاشمی رفسنجانی | عکس: ایسنا