چمدان :  این بار مرمت‌ عجیب گریبان عودسوز معبد هندوهای بندرعباس را گرفته است. معبد هندوها  براى نیازهاى هندوهاى مقیم شهر بندرعباس که از سال‌هاى ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴ شمسی سکونت داشته و به کارهاى تجارى مى‌پرداختند ساخته شده و در فهرست آثار ملی نیز ثبت است.

تصاویر منتشر شده از وضعیت عودسوز این معبد قبل و بعد از مرمت نشان از یک مرمت عجیب در این بنای تاریخی دارد. معبد هندوها که سال‌ها لزوم مرمت آن به مسئولان گوشزد می‌شد حالا درگیر مرمتی است که پیش از این نیز کارشناسان درباره غیراصولی بودن آن تذکر داده‌اند.

عود سوز معبد هندوها قبل مرمت
عود سوز معبد هندوها قبل مرمت

 

عودسوز معبد هندوها بعد مرمت

گفتنی است که پیش از این نیز تصاویر از مرمت عجیب آرامگاه شیخ احمد راشد در بستک هرمزگان منتشر شده بود و به نظر می‌رسد پروژه‌های مرمتی میراث فرهنگی در استان هرمزگان نظارت نمی‌شوند.

  تصویر مرمت عجیب آرامگاه شیخ احمد راشد در بستک | لطفا مرمت نکنید!