چمدان: عکس‌های زیر هرچند روند پیشرفت وسایل حمل‌ونقل عمومی را فقط در شهر لس‌آنجلس نشان می‌دهد اما می‌‌تواند گویای تاریخ تکامل حمل‌ونقل شهری در تمام شهرهای بزرگ جهان باشد.

 

کالسکه عمومی- تاریخ عکس نامشخص

 

نعلبندان در خیابان اسپرینگ- سال ۱۸۹۲

 

کارگران راه‌آهن برقی پاسیفیک کنار واگن شماره ۱۳- سال ۱۸۹۳

 

نمای جنوبی بروادوی لس‌آنجلس از خیابان پنجم- سال ۱۹۰۵

 

روز شلوغی در بروادوی با خودروها و عابران پیاده- حدود سال ۱۹۲۰

 

روز شلوغی در بروادوی با خودروها و عابران پیاده- حدود سال ۱۹۲۰

 

افتتاح آرویو سکو پارک‌وری- سال ۱۹۴۰

 

خیابان اصلی بعد از تسلیم‌شدن ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم

 

اعتصاب کارگران راه‌آهن برقی پاسفیک سیستم وسیع حمل‌ونقل ساوث‌لند را فلج کرد. این کارگر حامی اعتصاب تلاش می‌کند برای رفتن به کار ماشین بگیرد- سال ۱۹۴۳