چمدان : نیایشگاه «گوبکلی‌تپه» حدود سال ۹ هزار و ۶۰۰ پیش‌ از میلاد در عصر میان‌سنگی در منطقه جنوب‌شرقی آناتولی ساخته شد.

این سایت باستان‌شناختی به‌عنوان قدیمی‌ترین عبادتگاه و همچنین قدیمی‌ترین میراث معماری تاکنون کشف‌شده شناخته می‌شود.

ارتفاع این تپه باستانی ۱۵ متر و قطر آن حدود ۳۰۰ متر است و حدود ۷۶۰ متر بالاتر از سطح دریا است.

اعتقاد بر این است که تپه باستانی «گوبکلی‌تپه» در دو فاز استفاده شده است. فاز نخست متعلق به دوره «نوسنگی پیش‌ازسفال آ» (بیش‌از ۱۱هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار سال قبل) است. در این فاز، دایره‌هایی متشکل از ستون‌های سنگی به‌شکل T قد برافراشته‌اند. تاکنون بیش‌از ۲۰۰ ستون درون حدود ۲۰ حلقه در این سایت شناخته شده است. ارتفاع هر ستون بیش‌از ۶ متر و وزن آن ۲۰ تن است.

در فاز دوم که متعلق به عصر «نوسنگی پیش‌ازسفال ب» (بین ۱۰ هزار تا ۸ هزار سال قبل) است ستون‌ها کوچک‌تر شده‌اند و در اتاق‌های مستطیلی با کف‌پوش‌های آهکی قرار دارند. بعد از عصر نوسنگی پیش‌ازسفال ب، این سایت باستانی متروک می‌شود.

سال ۱۹۶۳ باستان‌شناسان دانشگاه استانبول و دانشگاه شیکاگو اولین کاوش در سایت قدیمی‌ترین عبادتگاه جهان را انجام دادند. در طول این کاوش‌ها، باستان‌شناس آمریکایی پیتر بِنه‌دیکت دریافت سنگ‌ریزه‌هایی که در سطح زمین این سایت کشف کرده مربوط به دوره نوسنگی بدون‌سفال است.

درباره جزئیات کاربرد این سازه هاله‌ای از ابهام وجود دارد. گروه کاوش کلاوس اشمیت بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ (زمان مرگ این باستان‌شناس آلمانی) در این سایت کاوش می‌کرد. به‌گفته اشمیت، این سایت، پناهگاهی بوده که مردم از سراسر منطقه به‌صورت دوره‌ای برای نیایش در آن جمع می‌شدند نه یک سکونتگاه دائمی.

 

قدیمی‌ترین عبادتگاه جهان حدود ۱۱هزار و ۶۶۰ سال قبل در جنوب ترکیه امروزی در مرز با سوریه بنا شده است

 

این نیایشگاه که «گوبکلی‌تپه» نام دارد حدود سال ۹ هزار و ۶۰۰ پیش‌ از میلاد در عصر میان‌سنگی در منطقه جنوب‌شرقی آناتولی ساخته شده است

 

ارتفاع این تپه باستانی ۱۵ متر و قطر آن حدود ۳۰۰ متر است و حدود ۷۶۰ متر بالاتر از سطح دریا است

 

در فاز نخست کاربرد این عبادتگاه، دایره‌هایی متشکل از ستون‌های سنگی به‌شکل T قد برافراشته‌اند. تاکنون بیش‌از ۲۰۰ ستون درون حدود ۲۰ حلقه در این سایت شناخته شده است. ارتفاع هر ستون بیش‌از ۶ متر و وزن آن ۲۰ تن است

 

در فاز دوم که متعلق به عصر «نوسنگی پیش‌ازسفال ب» (بین ۱۰هزار تا ۸هزار سال قبل) است ستون‌ها کوچک‌تر شده‌اند و در اتاق‌های مستطیلی با کف‌پوش‌های آهکی قرار دارند. بعد از عصر نوسنگی پیش‌ازسفال ب، این سایت باستانی متروک می‌شود

 

سال ۱۹۶۳ باستان‌شناسان دانشگاه استانبول و دانشگاه شیکاگو اولین کاوش در سایت قدیمی‌ترین عبادتگاه جهان را انجام دادند. درطول این کاوش‌ها، باستان‌شناس آمریکایی پیتر بِنه‌دیکت دریافت سنگ‌ریزه‌هایی که در سطح زمین این سایت کشف کرده مربوط به دوره نوسنگی بدون‌سفال است

 

درباره جزئیات کاربرد این سازه هاله‌ای از ابهام وجود دارد. گروه کاوش کلاوس اشمیت بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ (زمان مرگ این باستان‌شناس آلمانی) در این سایت کاوش می‌کرد. به‌گفته اشمیت، این سایت، پناهگاهی بوده که مردم از سراسر منطقه به‌صورت دوره‌ای برای نیایش در آن جمع می‌شدند نه یک سکونتگاه دائمی
  بزرگ‌ترین عبادتگاه جهان | معبدی به وسعت ۱۶۲ هکتار