پایان زندگی متخصص جراحی زنان که پدر طبیعت ایران شد | یادگارهای بابا بسکی ؛ از سرای گاندی تا زایشگاه بسکی

  فیلم | بابا بسکی که بود و چگونه زندگی کرد؟
  پدر طبیعت در گلستان آرام گرفت | وصعیت بابا بسکی و حرف‌های دخترش در آخرین دیدار | بر مزارم سنگ نگذارید …

تصاویر: ایرنا