تصاویر خانه مادری سایه پیش از تخریب | میراثی که مهدکودک شد و با خاک یکسانش کردند

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

خانه کودکی ابتهاج پس از تخریب - خانه ابتهاج - خانه مادری ابتهاج - خانه سایه - تخریب خانه ابتهاج

  خانه هوشنگ ابتهاج تخریب شد | باز هم تعلل سازمان میراث فرهنگی در ثبت ملی
  واکنش میراث فرهنگی گیلان به تخریب خانه کودکی هوشنگ ابتهاج | شهرداری رشت قرار بود خانه را بخرد
  جزئیات مجوز شهرداری رشت برای ساخت و ساز در خانه کودکی ابتهاج | عملیات تخریب فعلا متوقف شد
عکس: مجتبی محمدی – ایرنا