عکس | احسان رستمی‌پور | چمدان

  شهاب باران در کاخ گلستان | نمایشگاه شهاب سنگ افتتاح شد