چمدان: نمایشگاه دوران اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در موزه بزرگ خراسان به دلیل انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد و برای این نمایشگاه آثاری از دیگر موزه‌های ایران همانند موزه ملی، موزه رضا عباسی و … به موزه بزرگ خراسان انتقال پیدا کرد.  این نمایشگاه تا آخر فروردین ماه سال ۹۸ ادامه پیدا کرد و در ۳۱ فروردین ماه رئیس موزه خراسان بزرگ با اعلام پایان این نمایشگاه از بازگرداندن اشیاء به موزه‌های اصلی خود خبر داد.

اما با گذشت ۲ ماه و ۱۵ روز از این اعلام رئیس موزه خراسان بزرگ، هنوز جای خالی آثار منتقل شده در موزه رضا عباسی دیده‌ می‌شود که برخی کنشگران این حوزه را با نگرانی در مورد این آثار روبرو کرده‌ است.

آفرین امامی مدیر موزه رضا عباسی در این باره به خبرنگار چمدان گفت: آثار با پیگیر‌های بسیار زیادی که انجام شد، برگشت و آثار را تحویل گرفتیم و در حال آماده سازی برای برگرداندن به ویترین‌ها است.

او ادامه داد: آثاری که رفته بود آثار شاخصی است که شناسنامه موزه رضا عباسی هستند.

جای خالی برخی آثار و مشخصات آنها را در ادامه ببینید.