چمدان: خانه عامری‌ها که در خیابان علوی کاشان قرار دارد، در دوره زندیه احداث و در دوره قاجار به وسیله سهام السلطنه عامری توسعه یافته‌ است.

این مجموعه تاریخی که لوکیشن سریال‌ها و فیلم‌های مختلف بوده است به وسیله اداره میراث فرهنگی کاشان با استفاده از اعتبارات تبصره ۳۶ مرمت شده و تغییر کاربری داده و به اقامتگاه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده‌ است. این اقامتگاه در میان ۱۰ اقامتگاه برتر ایران از نگاه کاربران تریپ ادوایزر قرار دارد.

معماری داخلی مجموعه عامری‌ها را امیر انوشفر معمار ایرانی ساکن فرانسه بر عهده گرفت.

  ارکستر ملی ایران در میدان گنجعلیخان کرمان | خطر کنسرت‌ها برای بناهای تاریخی ؛ میراث فرهنگی همچنان بی‌توجه است

کنسرت در خانه عامری‌ها

کنسرت در خانه عامری‌ها

کنسرت در خانه عامری‌ها

کنسرت در خانه عامری‌ها

کنسرت در خانه عامری‌ها

کنسرت در خانه عامری‌ها

کنسرت در خانه عامری‌ها

  کنسرت نمایش «سی» چرا از سعدآباد رفت؟ ؛ اعتراض میراثی‌ها یا افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره کاخ

عکس‌ها: ایرنا