چمدان: اکبر رضوانیان درباره طرح جامع اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور به چمدان گفت: جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور، پس از تشکیل در حال تدوین طرح جامع اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور است تا موارد مختلف مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این طرح دیده شود.

او با اشاره به جزییات این طرح افزود: در طرح جامع، موضوعاتی مانند آموزش، کیفی‌سازی، رتبه بندی و غیره دیده شده و در حال کار روی آنها هستیم تا طرح به طور کامل تدوین شود.

عضو هیات مدیره جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور درباره زمان تصویب این طرح گفت: زمان تصویب بستگی به تعامل با معاونت گردشگری دارد. در حال حاضر بخش‌هایی را ما تدوین کرده‌ایم، منتظر نظرات معاونت گردشگری هستیم تا به جمع‌بندی کامل برسیم.

رضوانیان درباره رتبه‌بندی اقامتگاه‌ها گفت: تمام این موضوع به طور کامل در طرح دیده می‌شود تا رتبه‌بندی اقامتگا‌ه‌ها مشخص شود.

  بوم‌گردی به آفت «آمارسازی» و «مُدبازی» دچار شد | ویلا و خانه‌مسافر بوم‌گردی نیست | رکود به اقامتگاه‌های بوم‌گردی هم رسید؛ خارجی‌ها دیگر نمی‌آیند