چمدان. تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی گفت: پرستاران بازنشسته و خانواده درجه اول می‌توانند از تخفیف ۵۰ درصدی اقامت هتل‌ها و تخفیف ۲۰ درصدی پذیرایی در این مراکز اقامتی استفاده کنند.