چمدان: سعید محمدزاده گفت: با توجه به حمایت‌های خوب دولت، هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری در سال‌جاری نداریم.

وی با اشاره به تهه چند بسته حمایتی از شرکت‌های ریلی افزود: راه آهن جمهوری اسلامی ایران هیچ واگنی را خریداری نمی‌کند و تمام برنامه دولت یرای توسعه حمل‌ونقل ریلی توسعه توسط بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

وی تصریح کرد: در این راستا با استفاده از تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه ۹۷ برنامه خوبی برای ساخت واگن در داخل کشور و توسعه واگن‌های مسافری تهیه شده است.

محمدزاده به تسنیم گفت: برای حمایت‌ از شرکت‌ها و تخصیص ارز دولتی به آنها پیگیری‌های زیادی از شورایعالی ترابری صورت گرفته و این شورا مصوبه‌ای در این زمینه داشته است. از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی مکاتبات متعددی برای تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها جهت بخش‌های خدماتی و قطعات یدکی داشته است.

وی افزود:‌ در صورت عدم تصویب، راه‌آهن برای جلوگیری از آسیب به پیمانکاران بخش ریلی بسته‌های حمایتی را تهیه کرده که به ستاداقتصاد مقاومتی ارسال شده است.