روحانی: دولت موافق وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری نبود | مونسان بانشاط و پر کار است ؛ مجلس به او رای اعتماد دهد