چمدان : شرکت هواپیمایی بریتانیا (بریتیش ایرویز) پروزاهایش به ایران را از ۲۳ سپتامبر(اول مهر) متوقف کرد.

این شرکت هواپیمایی درباره دلیل توقف پروازهایش به ایران به بی‌بی‌سی گفت: «پروازهای لندن به تهران توجیه تجاری ندارد.»

این شرکت همچنین با عذرخواهی از شرایط پیش آمده برای آن دسته از مسافرانی که بلیت خریده‌اند، اعلام کرد که هزینه بلیت‌های فروخته شده را به مسافران پس می‌دهد.