چمدان: مصطفی فاطمی درباره وضعیت قلعه تاریخی فهرج یزد به چمدان گفت: ریزش برج‌های قلعه تاریخی فهرج به دلیل بارش‌های اخیر در استان یزد بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد درباره وضعیت مرمتی این بنا گفت: با توجه به آسیب‌های بارندگی‌های اخیر منتظر اختصاص بودجه هستیم تا بتوانیم آثار را مرمت کنیم.

به گزارش چمدان، قلعه‌ تاریخی فهرج در روستایی به همین نام در استان یزد واقع شده است. آثار و ابنیه موجود در روستای فهرج مربوط به دوره صدر اسلام است. فضای داخلی این قلعه با گذشت زمان دچار فرسایش شده و در معرض خطر ریزش قرار گرفته است.

هرچند این بنای تاریخی در سال ۸۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، اما ثبت ملی کمکی به قلعه فهرج نکرده است و همچنان در معرض فرسایش قرار دارد.

مالکیت این اثر عمومی است بدین معنی که هرکدام از اهالی روستا در قلعه اتاقی دارند و گهگاهی به عنوان انبار از آن استفاده می‌کنند.

ویژگی این اثر نسبت به بناهای مشابه، ورودی کوچک آن و تعداد طبقات آن دوسه طبقه ساخته شده است. به نظر می‌رسید قلعه در گذشته کاربری مسکونی، دفاعی داشته و در حال حاضر بلا استفاده است.