چمدان: مراکز اقامتی برتر ایران در وب‌سایت جهانی TripAdvisor تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ به شرح زیر است:

۱ – هتل ویانا (اصفهان)
۲ – هتل زندیه (شیراز)
۳ – هتل‌آپارتمان هشت بهشت (اصفهان)
۴ – هتل نووتل فرودگاه امام خمینی (تهران)
۵ – هتل اسپیناس خلیج فارس (تهران)
۶ – هتل اسپیناس پالاس (تهران)
۷ – هتل ایبیس فرودگاهی امام خمینی (تهران)
۸ – هتل مرکزی ایران (تهران)
۹ – هتل مشیرالممالک (یزد)
۱۰ – هتل بزرگ شیراز (شیراز)