چمدان : بیژن حیدری شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ با اعلام این مطلب افزود: این تاق در دوره‌های گذشته به صورت اضطراری و برای رفع خطر برای حفاظت از تاق‌های تاریخی اجرا شده بود و خود جنبه تاریخی نداشته است.

او در خصوص دلایل این اتفاق تصریح کرد: نوسانات شدید سطح رودخانه، رژیم رودخانه و رطوبت سبب وارد شدن تنش به دیواره‌های ماسه‌ای شده و بر فرسوده شدن آن‌‌ها تأثیر مستقیم داشته است.

  بخشی از سازه‌های آبی تاریخی شوشتر فروریخت | تصاویر این فاجعه را ببینید

حیدری به مهر گفت: به همراه کارشناسان پایگاه بازدید میدانی از محل به عمل آمد و بررسی‌های لازم صورت گرفت. همچنین کارگاه مرمت و بازسازی به منظور رفع ضایعه پیش آمده فعال شد و امید داریم ظرف دو هفته آینده کار مرمت این بخش را به پایان برسانیم.

سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته از پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند. این آثار در سال ۱۳۷۷ به شماره ۲۱۸۰ در فهرست آثار ملی و در سال ۱۳۸۸ به شماره ۱۳۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

  آخرین تصاویر تخریب بخشی از سازه‌های آبی شوشتر | کتمان واقعیت در محوطه ثبت جهانی