چمدان : فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان افزود: با گذشت کمتر از یک هفته از تخریب خانه تاریخی نائل اصفهان در نیمه‌شب پنجشنبه گذشته، با اقدامات صورت‌پذیرفته از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، مرمتگران برای بازسازی این خانه تاریخی در محل استقرار یافتند.

  مشارکت شهرداری اصفهان در تخریب خانه تاریخی نائل؟ | سازمان میراث‌فرهنگی تیم اعزام کرد!

او در زمینه چگونگی مرمت این خانه تاریخی عنوان کرد: کارگاه مرمت در حال حاضر از دو بخش تشکیل یافته به گونه‌ای که در مرحله اول مرمتگران تحت نظارت کارشناسان ارشد سازمان و همچنین واحد امانی اداره‌کل نسبت به بازیابی عناصر باقیمانده از این خانه تاریخی اعم از مصالح و تزیینات اقدام می‌کنند.

  عاملان تخریب خانه صفوی نائل را نمی‌شناسیم اما باید عین‌به‌عین بازسازی کنند!

الله‌یاری همچنین در رابطه با دومین مرحله عنوان کرد: «دومین مرحله عملیات مرمت که همزمان با مرحله اول صورت می‌پذیرد، شامل استقرار پیمانکاران که از مرمتگران میراث فرهنگی است، در محل خانه تاریخی نائل است که از روز گذشته آغاز شد.

  تصاویر خانه تاریخی «نائل»؛ پیش و پس از تخریب کامل | ادعاهای عجیب میراث اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان همچنین در خصوص مباحث علمی مربوط به بازآفرینی این خانه تاریخی تأکید کرد: کارشناسان ارشد این اداره کل تمامی اسناد و مدارک ثبتی اعم از نقشه‌ها و تصاویر موجود را بررسی کرد و پس از بازیابی مصالح و تزیینات موجود عملیات مرمت خانه  آغاز شده است.