چمدان : محمد حسین مقیمی، استاندار تهران صبح امروز از حسینیه قدیمی درکه که روز گذشته دچار حریق شد بازدید و با رئیس و اعضای هیئت امنای این حسینیه دیدار کرد. استاندار تهران در این بازدید دستورات لازم برای نوسازی این تکیه قدیمی را صادر کرد.