چمدان: ماموران فرودگاه شنای هند هنگامی به این مرد ۴۵ ساله مظنون شدند که صداهایی از داخل چمدانش شنیده شد. وقتی چمدان باز شد یک توله پلنگ یک ماهه که فقط حدود یک کیلوگرم وزن داشت در آن پیدا شد.

توله پلنگ در چمدان
مرد بازداشت شده توله پلنگ را در چمدان پنهان کرده بود | GETTY IMAGES

اکنون ماموران در حال بررسی این فرضیه هستند که آیا مرد بازداشت شده عضو یک سازمان بین المللی قاچاق حیوانات کمیاب است یا به تنهایی عمل کرده است.

مقام های فرودگاه می‌گویند توله پلنگ را در وضعیتی که شوک‌زده و به شدت ترسیده بود از چمدان بیرون آورده‌اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، در تصاویری که از این فرودگاه منتشر شده توله پلنگ نجات یافته دیده می‌شود که در حال شیر خوردن از یک شیشه شیر است.

آن‌طور که گزارش شده این توله پلنگ پس از معاینه دامپزشکی به باغ وحش آریگنار آنا در شنای فرستاده شده است.

توله پلنگ در چمدان
مقام‌های فرودگاه می‌گویند این توله خیلی ضعیف شده است | GETTY IMAGES