چمدان: بی حساب و کتاب بودن طرح رجیستری مسافری گوشی تلفن همراه نه تنها باعث ایجاد قاچاق قانونی گوشی شده که زمینه کلاهبرداری از مسافرانی که به خارج می‌روند را نیز ایجاد کرده است. جدیدترین اقدام در این حوزه خرید کد پاسپورت از مسافرانی است که به تازگی به خارج سفر کردند تا وارد کنندگان بزرگ بازار گوشی تلفن همراه به راحتی و با سوء استفاده از پاسپورت مسافران، مبادی رسمی واردات را دور بزنند.

به تازگی کانال‌های تلگرامی پر از اگهی‌هایی شده که شماره پاسپورت مسافران را برای رجیستر گوشی تلفن همراه خریداری می‌کنند.

بازار داغ خرید کد پاسپورت برای ریجستری موبایل
  نحوه رجیستری کردن گوشی‌های مسافری | مسافران دیگر به سامانه همتا مراجعه نکنند

اما خرید شماره پاسپورت تنها محل سوءاستفاده از این طرح نیست. به تازگی مسافران تورهای خارجی به ویژه تورهای زیارتی به عراق اعلام کردند که عوامل شرکت بیمه مسافرتی با سوء استفاده از مدارک مسافر اقدام به رجیستر گوشی تلفن همراه می‌کنند. اتفاقی که نشان می‌دهد طرح مسافرتی رجیستری گوشی عامل کلاهبرداری از مسافران شده است.

نگاهی به آمار واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که بی سر و سامان بودن طرح وزارت ارتباطات برای رجیستری گوشی به جز مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، سامانی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه نداده است.

  رجیستری موبایل مسافری لغو نمی‌شود | رجیستری تنها برای مسافران واقعی قابل اجرا و ثبت است