چمدان :  اسحاق جهانگيری صبح امروز در جريان سفر به منطقه آزاد انزلی بزرگترين مجموعه تفريحی و گردشگری آكواريوم و باغ خزندگان ايران را افتتاح و از بخش های مختلف آن بازديد كرد.
بزرگترين مجموعه تفريحی و گردشگری آكواريوم و باغ خزندگان ايران در زيربنايي به مساحت بيش از ۱۰ هزار متر مربع و در چهار طبقه با سرمايه گذاری بخش خصوصی كشور تركيه در محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی احداث شده است.
اين مجموعه شامل بزرگترين تونل آكواريوم كشور به طول ۴۰ متر و باغ خزندگان كشور، شهربازی سرپوشيده، بولينگ، سينمای چند بعدی است كه برای ۱۲۰ نفر اشتغالزايی كرده است.

همچنین  اسحاق جهانگيری صبح امروز (سه شنبه) با حضور در اسكله مارينا واقع در منطقه آزاد انزلی مجموعه گردشگريی دريايی مارينا را افتتاح كرد و با توضيحات مسئولين و مديران اين طرح در جريان ظرفيت هاي پذيرش گردشگران قرار گرفت.
ساخت موج شكن ها و ايجاد حوضچه آرامش اسكله تفريحی مارينا مجتمع بندری كاسپين منطقه آزاد انزلی سال گذشته همزمان با حضور رييس جمهور در فروردين ماه آغاز و تا پايان سال گذشته با سرمايه گذاری بخش خصوصی به اتمام رسيد.