چمدان : با کاربردهای دو واژه سوالی Where (کجا؟) و What (چه؟) آشنا شدید. در این بخش شیوه‌های استفاده از واژه سوالی how (چطور؟) را مرور می‌کنیم.

اگر how به‌تنهایی و به‌صورت واژه‌ای مستقل استفاده شود به‌معنی «چطور؟» یا «چگونه» یا «چند» است اما این واژه می‌تواند با قرارگرفتن کنار واژگانی دیگری، عبارت‌های سوالی جدیدی بسازد. بنابراین، اگر کاربردهای این واژه‌ و عبارت‌های وابسته به آن را بیاموزید می‌توانید تا حد بسیار زیادی درطول سفر کارهایتان را پیش ببرید. در این شماره، درباره جمله‌سازی با How صحبت می‌کنیم و در قسمت‌های بعدی به کاربردهای عبارت‌های ترکیبی آن می‌پردازیم.

  انگلیسی در سفر با «چمدان» | کاربردهای واژه Where برای پرسیدن نشانی│ جواب‌هایی در پاسخ به «کجا؟»
  انگلیسی در سفر با «چمدان» | کاربردهای What به معنی «چه؟»│واژه‌ کاربردی برای تداوم مکالمه

سوال:

حال شما چطور است؟|

?How are you

جواب:

خوبم. ممنون|

.I’m fine. Thank you

سوال:

شما چند سال دارید؟ (شما چند سالتان است؟)|

?How old are you

جواب:

من ۲۵ سال دارم. بیست‌وپنج ساله هستم.|

.I am 25 years

سوال:

چگونه پرداخت می‌کنید؟|

?How are you paying

جواب:

نقد پرداخت می‌کنم.|

.I’m paying with cash

سوال:

چطوری به آنجا برسم.|

?How do I get there

چطوری به خیابان ۵۲ برسم؟|

?How do I get to 52. avenue

چطوری به سفارت ایران برسم.|

?How do I get to the Iran Embassy

جواب:

شما می‌توانید تاکسی بگیرید یا با اتوبوس به آنجا بروید.|

.You can take a Taxi or you can go there by bus

(با دقت در این سه سوال آخر که بر رسیدن به مقصدی خاص دلالت دارد، مشاهده می‌کنید که می‌توان از فرمول اسم مکان یا ضمیر جانشین آن+ How do I get در این موارد استفاده کرد. دقت کنید اگر به‌جای ضمیر there به‌معنی «آنجا» از اسم مکانِ مقصد مورد نظرتان استفاده می‌کنید، پیش‌از آن حرف to بگذارید.)

 

سوال:

چه مزه‌ای دارد؟|

?How does it taste

جواب:

خیلی شیرین است.|

.It’s very sweet

سوال:

چطور می‌توانم به اینترنت دسترسی پیدا کنم؟|

?How do I access the internet

جواب:

من به شما نام کاربری و گذرواژه را می‌دهم.|

.I give you User name and the password

سوال:

چطور می‌توانم با قسمت پذیرش تماس بگیرم؟|

?How do I call down to the front dest

چطور می‌توانم با سرویس اتاق تماس بگیرم؟|

?How do I call for room service

جواب:

لطفا ۹ را شماره‌گیری کنید.|

.Please dial number 9

(با نگاهی به سه سوال آخر می‌توان فهمید که عبارت How do I به معنی «چطور می‌توانم» است. با قرار دادن فعل مناسب پس‌از این عبارت می‌توانید جمله سوالی موردنظرتان را بپرسید.)