چمدان : یکی از مشکلات بزرگی که گردشگران ایرانی در کشورهای دیگر دارند آشنا نبودن به انگلیسی به‌ عنوان زبانی بین‌المللی است. آموختن زبان انگلیسی مستلزم آموزش مستمر، وقت و تلاش است. اما اگر سفری ضروری پیش آمد یا گردشگر وقت و تلاش لازم را برای آموختن کامل این زبان نداشت تکلیف چیست؟ در این‌مورد، کتاب‌های انگلیسی در سفر و جملات ساده می‌توانند تاحدی مشکلات احتمالی وابسته به زبان را برطرف کند.

چمدان از امروز بعضی از جملات و اصطلاحات ساده انگلیسی در سفر را معرفی می‌کند. بخش نخست از این گزارش‌ها را با سوال‌ و جواب‌های مربوط به نشانی‌پرسیدن آغاز می‌کنیم:

یکی از جملاتی که ممکن است در طول سفر به کشورهای غیرانگلیسی‌زبان بارها از آن استفاده کنید، عبارت «آیا انگلیسی صحبت می‌کنید؟» است. در واقع با این جمله شما پیش‌ از هر چیز متوجه می‌شوید کسی که می‌خواهید از او سوال بپرسید انگلیسی بلد است یا خیر. در این‌مورد باید از جمله ?Do you speak English استفاده کنید.

برای پرسیدن نشانی واژه‌ Where به‌معنی «کجا» بیشترین کاربرد را دارد. در اینجا چند جمله کاربردی با این واژه‌ سوالی و جواب‌های آن را مرور می‌کنیم:

سوال:

نزدیک‌ترین رستوران کجاست؟│

?Where is the closest restautant

نزدیک‌ترین بیمارستان کجاست؟│

?Where is the nearest hospital

اداره پست کجاست؟│

?Where is the post office

داروخانه کجاست؟│

?Where is the pharmacy

مرکز شهر کجاست؟│

?Where is the City Center

با نگاهی به این جملات می‌توان فهمید که با فرمول اسم مکان + (سوم شخص مفرد فعل be به‌معنی «بودن») Where+ is  می‌توانید درباره جایی که دنبال آن هستید سوال کنید.

 

کجا می‌توانم یک فروشگاه مواد غذایی پیدا کنم؟│

?Where can I find a grocery store

کجا می‌توانم یک رستوران خوب پیدا کنم؟│

?Where can I find a restaurant

با نگاهی به این جملات می‌توان فهمید که با فرمول اسم مکان+Where can I find می‌توانید درباره محل مورد نظرتان سوال کنید.

 

جواب:

در تقاطع است.│

.it’s at the corner

دو بلوک آن طرف‌تر است.│

.it’s two blocks a head

شما باید آن‌سوی خیابان بروید.│

.You should go across the street

یک رستوران نزدیک اینجاست.│

.There is a restaurant near here

آنجا یک رستوران است، اما فکر نمی کنم چندان خوب باشد.│

.There’s a restaurant over there, but I don’t think it’s very good