چمدان: در قسمت قبل کاربردهای واژه please را درجملات امری مثبت بررسی کردیم و در این بخش، نقش آن را درمورد جملات سوالی درخواستی مرور می‌کنیم.

سوال:

آیا به او می‌گویید با من تماس بگیرد، لطفا؟ (لطف می‌کنید به او بگویید با من تماس بگیرد؟)│

?Would you ask him to call me back please

آیا به او می‌گویید اینجا بیاید، لطفا؟ (لطف می‌کنید به او بگویید اینجا بیاید؟)│

?Would you ask him to come here please

آیا شما برای من یک تاکسی خبر می‌کنید لطفاً؟ (لطف می‌کنید برای من تاکسی زنگ بزنید؟)│

?Will you call me a taxi please

آیا نمک را به من می‌دهید لطفاً؟ (لطف می‌کنید نمک را به‌ من بدهید؟)│

?Will you pass me the salt please

 

با نگاهی به این جملات می‌توان به نقش فعل کمکی وجهی will و زمان گذشته آن یعنی would در ساختن جملات درخواستی پی برد. این سوالات از فرمول کلی please+اسم مورد سوال یا ضمیر جانشین آن+ضمیر مفعولی مناسب+ فعل+ ضمیر فاعلی دوم شخصی (you)+will یا would استفاده می‌کنند. البته اگر شخصی که از او درخواست می‌کنید غریبه یا شخصی در مقام بالاتر از شما است بهتر است از would استفاده کنید.

سوال:

امکانش هست برای ما اول و دوم ماه می رزرو کنید؟│

?Could you book us in for the first and second of May please

لطف می‌کنید به من کمک کنید؟│

?Could you help me please

لطف می‌کنید اینجا را امضا کنید؟│

?Could you please sign here

Could زمان گذشته فعل can هم از دیگر افعال کمکی وجهی است که کنار واژه please می‌تواند جملات سوالی درخواستی احترامی بسازد.

جواب:

جواب این قبیل سوالات به دو بخش جواب مثبت و جواب منفی ازطرف مقابل تقسیم می‌شود که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

بله. البته.│

.Yes, of course

 حتما. چراکه نه.│

?Sure. Why not

نه. متاسفم. │

?No, I’m sorry