چمدان: فعل can از افعال کمکی زبان انگلیسی و به‌معنی «قادر بودن» و «توانستن» است. این فعل کمکی در بسیاری از سوال‌های محاوره‌ای نقش کلیدی دارد و بنابراین می‌تواند در سفر به ویژه برای درخواست کمک بسیار کاربردی باشد.

افعال کمکی (auxiliary verbs) قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) در جمله قرار می‌گیرند و به فعل اصلی جمله در تشکیل عبارات فعلی خبری و سوالی کمک می‌کنند. افعال کمکی به دو دسته فعل‌های کمکی اصلی و فعل‌های کمکی وجهی تقسیم می‌شوند. be, have, do افعال کمکی اصلی هستند و can به همراه زمان گذشته‌اش could در شمار افعال کمکی وجهی قرار دارند.

سوال:

می‌توانید به من کمک کنید؟│

?Can you help me

جواب:

البته. چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟│

?Sure. How can I help you

سوال:

می‌توانید در نقشه به من نشان دهید که چطوری می‌توانم به آنجا برسم؟│

?Can you show me on a map how to get there

ممکن است کمی آرام‌تر صحبت کنید؟│

?Can you speak more slowly

آیا اینجا به اینترنت می‌توانم دسترسی داشته باشم؟│

?Can I access the Internet here

آیا به من رسید می دهید لطفاً؟│

?Can I have a receipt please

آیا فهرست غذا را برای ما می آورید لطفاً؟│

?Can we have a menu please

آیا یک رستوران خوب می توانید پیشنهاد دهید؟│

?Can you recommend a good restaurant

جواب:

بله. البته.│

.Yes, of course

 

نه. متاسفم.│

.No, I’m sorry

با نگاهی به این ساختار جملات می‌توان فهمید که برای ساخت چنین سوالاتی که جنبه درخواست دارند از فرمول کلی اسم+فعل اصلی+ ضمیر فاعلی مناسب+ Can استفاده کنید (در بعضی مواقع ضمیر مفعولی بین فعل اصلی و اسم قرار می‌گیرد). البته برای استفاده از شیوه محترمانه‌تر درخواست بهتر است زمان گذشته فعل can یعنی could بکار رود.

ضمایر فاعلی:

I │ you │ he,she,it │we│ you│ they

ضمایر مفعولی:

me │ you│ him, her, it │us │ you │ them