چمدان: در قسمت قبل درباره کاربردهای فعل کمکی can در سوال‌های درخواستی که اغلب در سفر مورد نیاز هستند توضیح داده شد. در ششمین قسمت از «انگلیسی در سفر با چمدان» موارد استفاده از فعل کمکی do را مرور می‌کنیم.

همان‌طورکه گفته شد افعال کمکی (auxiliary verbs) قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) در جمله قرار می‌گیرند و به فعل اصلی جمله در تشکیل عبارات فعلی خبری و سوالی کمک می‌کنند. افعال کمکی به دو دسته فعل‌های کمکی اصلی و فعل‌های کمکی وجهی تقسیم می‌شوند. be, have, do افعال کمکی اصلی هستند و can به همراه زمان گذشته‌اش could در شمار افعال کمکی وجهی قرار دارند.

فعل do وقتی به‌عنوان فعل اصلی استفاده می‌شود به‌معنی «انجام‌دادن» است و زمانی‌که به‌عنوان فعل کمکی در ساختن جملات سوالی استفاده می‌شود نقش «آیا» را ایفا می‌کند. سوم‌شخص این فعل does و گذشته آن did است.

سوال‌هایی که برای این بخش انتخاب شده‌اند در رزرو هتل کاربردی هستند.

سوال:

آیا اتاق خالی دارید؟│

?Do you have any vacancies

جواب:

بله. برای شما اتاق داریم.│

.Yes, we have a room for you

سوال:

اتاق دوتخته هم دارید؟│

?Do you have any twin-bedded room

جواب:

بله. یک اتاق دوتخته با چشم‌انداز دریا داریم.│

.Yes. There is a twin sea view room

سوال:

آیا اتاق‌های ارزان‌تری هم دارید؟│

?Do you have any cheaper double rooms

جواب:

متاسفانه خیر. اما می‌توانید اتاق تک‌نفره با تخت اضافی بگیرید.│

.I’m afraid not. But you can book a single room with extra bed

سوال:

آیا هزینه اضافی هم برای این تخت می‌گیرید؟│

?Do you charge extra for this bed

جواب:

بدیهی است. اما چندان زیاد نیست.│

.That’s evident, but it’s not too much

سوال:

آیا این اتاق یخچال دارد؟│

?Does this room have refrigerator

جواب:

بله، یقینا.│

.Yes, surely

سوال:

اتاقی که می‌خواهید برای سیگاری‌ها باشد یا غیرسیگاری‌ها؟│

?Do you want a smoking room or a non smoking room

جواب:

برای غیرسیگاری‌ها لطفا.│

.A non smoking room, please

سوال:

آیا کارت اعتباری هم قبول می‌کنید؟│

?Do you take credit card

آیا شما دلار آمریکا هم قبول می‌کنید؟│

?Do you accept U.S. Dollars

جواب:

بله البته.│

.Yes, of course

 

با نگاهی به این جملات سوالی به فرمول کلی جمله‌سازی سوالی  اسم+فعل اصلی+ ضمیر فاعلی+do می‌رسید. اگر ضمیر فاعلی he/she/it باشد به‌جای do از سوم شخص آن does و اگر سوالتان مربوط به زمان گذشته است از did استفاده کنید.

ضمایر فاعلی:

I │ you │ he,she,it │we│ you│ they