چمدان: فرودگاه جدید استانبول قرار است بزرگترین فرودگاه جهان شود، با این وجود ترکیه می‌کوشد امکانات خاص این فرودگاه را نیز زبانزد کند. سالن استراحت مخصوص این فرودگاه با امکانات فوق العاده ای که دارد، یکی از خاص ترین سالن های ویژه استراحت در فرودگاه هاست.
ویدیویی از این سالن خاص فرودگاه جدید استانبول در ادامه ببینید: