چمدان :  در حالی که تا سالروز شهادت امام رضا(ع) دو هفته مانده‌، بازار بلیت هواپیما و قطار تغییرات قابل توجهی کرده‌است.

در روز ۲۷ آبان ماه یعنی یک روز پیش از شهادت امام رضا(ع) قیمت بلیت هواپیما از تهران به مشهد برای برخی خطوط هوایی یه ۵۹۵ هزارتومان رسیده و در روز ۲۹ آبان ماه یعنی روز پس از سالروز شهادت، نیز وضعیت برای مسیر مشهد به تهران  همینگونه است با این تفاوت که در این روز بلیت هواپیما از مشهد به تهران کمتر از ۲۹۰ هزار تومان پیدا نمی‌شود.

  • بلیت قطار نایاب شد

بلیت‌های مربوط به روز ۲۹ آبان ماه یعنی یک روز بعد از سالروز شهادت امام رضا (ع) برای بیشتر شرکت های حمل و نقل ریلی از مشهد به تهران تمام شده و این در حالی است که قطارهایی همانند پردیس در روز ۲۷ یعنی یک روز پیش از شهادت برای سفر از مشهد به تهران تخفیف گذاشته‌اند.