چمدان : مسعود نصرتی مدیر مجوعه میراث جهانی کاخ گلستان در این باره گفت: آثار تاریخی نشان دهنده هویت و پیشینه فرهنگی کشورمان است و به معرفی تاریخ و معماری گذشته می پردازد به طوریکه بخش هایی از فرهنگ و هنر یک دوره خاص از تاریخ را روایت می کند، با توجه به اینکه تعداد زیادی از این آثار بر روی کمربند زلزله قرار دارد، نگهداری و مستند سازی آثار در برابر وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله ضروری است.

وی افزود: مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برای احتمال وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله از یک ماه گذشته نشست های تخصصی با موضوع «مدیریت بحران و آسیب شناسی زلزله» با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت میراث فرهنگی هر هفته به مدت ۲ ساعت در این مجموعه برگزار می کند تا اقدامات پیشگیرانه در این باره انجام شود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد: بعد از وقوع زلزله تهران در هفته گذشته تمامی آثار و اشیا تاریخی کاخ گلستان بررسی شد خوشبختانه هیچ یک از این آثار آسیبی ندیده است، همچنین ۲ کارگروه تخصصی در بخش کالبدی بنا و اموال فرهنگی و تاریخی برای حفاظت پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در این مجموعه فرهنگی و تاریخی تشکیل شده است و هر ۲ هفته یک بار با برگزاری نشست ها ی تخصصی، تعدادی مصوبه برای حفظ این آثار تصویب می شود، بخشی از این مصوبات اگر نیاز به بودجه نداشته باشد به سرعت عملی  و سایر مصوبات نیز بعد از تأمین اعتبار اجرایی می شود.

نصرتی افزود: باید تمامی آثار مستند سازی شود، تا کنون بخشی از این مستند سازی تخصصی انجام شده است و اکنون نیز این مستند سازی تخصصی ادامه دارد، امید است به زودی تمام کاخ به طور کامل مستند سازی تخصصی شود.

مدیر کاخ گلستان اظهار کرد: بخشی از آلبوم خانه کاخ گلستان که یکی از مهمترین بخش های کاخ بوده و شکنندگی آثار در آن زیاد است و با توجه به این که کپی این آثار نیز در همین مکان نگهداری می شود ضروری است کپی آثار به مکان های امن منتقل شود.