چمدان: طرح مسئله‌ای که کمتر از دو ماه از مطرح شدن مجدد آن در محافل علمی این رشته می‌گذرد، نشان می‌دهد که طراحان سوال آزمون که قطعا از اساتید رده بالای این رشته هستند، در کنار تمام مباحث علمی، برای مسائل روز هم اهمیت ویژه‌ای قائلند و از متقاضیان ورود به عرصه‌های علمی هم انتظار مشارکت و اطلاع از مسائل روز مرتبط با رشته مرمت را انتظار دارند.

  واکنش معاون وزیر راه به خطری که نقش جهان اصفهان را تهدید می‌کرد | دستور توقف عبور گذر آقا نجفی صادر شد

گذرآقا نجفی

پویش مردمی #نه_به_گذرآقانجفی نیز از طراحان سوال آزمون دکتری تشکر و قدردانی کرده و نوشته است: با طرح این سوال، تنور مطالبه مردمی و علمی برای توقف کامل این پروژه و پروژه‌های مشابه خیابان کشی در بافت‌های تاریخی را همچنان داغ نگه می‌دارند.

  نقش جهان اصفهان در خطر خروج از فهرست میراث جهانی | سکوت و مخفی کاری عجیب میراث اصفهان | گذری که حریم نقش جهان را نقض می‌کند