چمدان: مدیر کل فرودگاه‌های استان گلستان گفت: با در نظر گرفتن پیش بینی و هشدارهای سازمان هواشناسی احتمالی غیرفعال شدن فرودگاه گرگان وجود دارد و در مقابل قدرت طبیعت نمی‌توان اقدام خاصی انجام داد.

رامین آذری افزود: در زمان حاضر به سبب وجود مه؛ دید افقی در فرودگاه گرگان به ۷۰۰ متر کاهش یافته بر همین اساس پرواز شرکت آسمان از مبداء تهران مجبور به بازگشت به فرودگاه مهرآباد شد. ضمن اینکه پرواز گرگان – تهران هم با تاخیر مواجه و احتمال لغو آن وجود دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های گلستان با بیان اینکه از ابتدای سیل شمال کشور تاکنون افزون بر هزار سورتی پرواز امداد و نجات برای کمک به سیل زدگان استان در فرودگاه گرگان صورت گرفت در گفگو با ایرنا احتمال استفاده از فرودگاه کلاله به عنوان جایگزین گرگان در شرایط خاص روزهای آینده را رد نکرد.